top of page

Rozhovor pro Development News:

Aktualizováno: 29. 5.

Kvalitní výrobní areály přitáhnou další investory


"Účelnost, hospodárnost a krása, to vše spojit do harmonického celku je náš úkol coby architektů – profesionálů,“


to je motto ateliéru JA architekti, který založila Ing. arch. Andrea Jašková. Tato slova zároveň charakterizují i záměry společnosti Urbanity, o nichž jsme psali na předcházejících stránkách. Architektka Andrea Jašková nám o své práci prozradila více.

Autor článku: Development News

Průmyslový areál v Bruntálu
Urbanity Campus

Jak vznikl váš ateliér? Můžete nějak charakterizovat svou práci?


Architekturou a projektováním se zabýváme přes 10 let. Ateliér se postupně vyvinul transformací ve složení týmu, velikosti i rebrandy a ustálil se pod značkou JA architekti. Působíme primárně v Praze, ale pobočku máme také v Ostravě díky kořenům a dlouholeté spolupráci s investory v lokalitě. Projektujeme po celé republice od Šumavy po Jizerské hory, od Mariánských Lázní po Beskydy. Zabýváme se projekty různých měřítek od rekonstrukcí, rodinných domů po bytové komplexy či komerční areály. Tato tvůrčí rozmanitost nás naplňuje, neustále obohacuje a učí novým zkušenostem, které pak implementujeme napříč odlišnými typologiemi a měřítky projektů.


Jakým směrem se ateliér profiluje?


Nevyhraňujeme se. Chceme poskytnout klientům komplexnost od urbanismu přes architekturu až po design, zaštítit jednotnou myšlenkovou linii, esteticky i funkčně harmonický celek. Architektura je komplexní obor. Tvoříme „noty“ pro další zúčastněné profese, udáváme směr, jímž se mají jednotlivé kroky ubírat. Jsme v roli koordinátora mezi investory, obcemi, územními plány, správci infrastruktury, legislativy, profesemi i realizátory, snažíme se vybalancovat veškeré limity a požadavky a dohlédnout na kvalitní výsledek. Nasloucháme. Stále více individualizujeme, čelíme přísnějším limitům stran využitelnosti pozemků. Projekty jsou šité na míru zadání investora, místním omezením, kontextu lokality. Často je to velká matematika. S klienty řešíme udržitelnost staveb, rostou požadavky na energetickou soběstačnost. Pro nás je také důležitá flexibilita, možnost adaptace staveb na různé životní situace a dynamickou dobu.Mezi vaše nejčerstvější práce patří průmyslový areál v Bruntálu. Developer Urbanity je osvícený v podobě dalšího získání certifikátu BREEAM Community pro tento průmyslový areál. Bylo zde mnoho speciálních požadavků kvůli získání certifikátu?


Spolupráce s Urbanity si velmi vážíme. Jejich přístup je ve sféře průmyslových areálů opravdu unikátní a ojedinělý. Certifikace je možná taková třešnička na dortu.

Ale pokud jsme měli možnost zažít přístup Urbanity, tak opravdu „myslí zeleně“. Kladou důraz na kvalitní a udržitelnou architekturu, ať už se to týká samotného urbanismu, nebo pojetí budov či veřejných prostranství, ale také co do materiálů. Nejsou to nejlevnější produkty, nicméně je zde cítit velký přesah, vztah k budoucnosti, společenská odpovědnost. Cílem je vybudovat kvalitní, dlouhodobě udržitelný areál, kde se lidem dobře žije, pracuje, tráví zde čas, kus života. Diskutovali jsme například, kde zaměstnanci zaparkují kola, v jakém prostředí budou trávit pracovní přestávky, navrhovali jsme fitness prvky či posezení se zázemím pro řidiče TIR. Dalo by se určitě navrhovat levněji, nebo určité prvky dokonce úplně vynechat, nicméně investor si uvědomuje, že kvalitní prostředí vzbudí zájem a přivede kvalitní zaměstnance. Když tu lidé budou rádi pracovat, firmám se bude dařit. Tyto nutné součásti měst budou příjemnější pro život –

je to synergie, z níž profitují všichni. Pak nebude důvod je vymísťovat na okraj a zastavovat krajinu.


To znamená, že řešíte i zeleň…


Ano, máme ji na fasádách i na střechách. Chápeme, že je nákladné vybudovat a provozovat velkoplošné zelené fasády, proto více pracujeme s ovíjivou a popínavou zelení a přirozeně využíváme rostlý terén. Ozeleněná jsou veškerá volná prostranství. Nejsou to velkoplošné trávníky s nákladnou údržbou, ale traviny, trvalkové záhony a stromy, které zadržují vodu v krajině a vytvářejí příznivější klima prostředí. Tam, kde to lze, jsou střechy pokryty fotovoltaikou. Například i rozlehlé parkovací plochy jsou využity na umístění elektrárny, a těžíme tak dvakrát. Auta jsou přistíněna a parkovací plocha je využita jako zdroj areálové energie.


Developer buduje tuto zdejší lokalitu komplexně. Takže tento areál zjevně není příkladem přístupu „rychle a hlavně levně“.


S Urbanity jsme několikrát diskutovali i samotný urbanismus, provozní vazby. Je důležité vytvořit kvalitní součást dobře fungujícího města. Samozřejmě existují

požadavky uživatelů na parametry budov i provozní řešení. Nicméně se zde myslelo také na kvalitu pracovního prostředí správce a vrátného či na pohyb zaměstnanců, který nekoliduje s těžkou dopravou, či na zelený parking. Použité materiály jsou nadstandardní, bezúdržbové, s dlouhou životností, popřípadě recyklované. Není cílem jen rychle a levně vystavět areál, i když samozřejmě

jako jakýkoli jiný projekt musí být ziskový. Ale zde jsou si investoři vědomi, že se jim investice, především v dlouhodobém horizontu, násobně vrátí (a nejen prizmatem financí).


Čím vás projekt nejvíce zaujal?


Problémem většiny výrobních či logistických areálů je měřítko. Častá snaha zamaskovat rozlehlé plochy fasád různobarevnými pruhy však problém nevyřeší ani situaci nezlepší, jen fragmentuje. My se naopak snažíme propojovat, sjednocovat, vytvořit koherentní celek. Bruntál a spíše průmyslový charakter drsného regionu jsme reflektovali použitím kortenu na fasádách hal. Ty pak doplňujeme lesklým nerezovým plechem, který odráží preciznost výroby od primární suroviny k dokonalému produktu. Kortenový plech svou zemitou barevností a přirozenou patinou tvoří bezúdržbový a nestárnoucí základ všech fasád. V horních úrovních pak dominuje zrcadlový plech. Použití zrcadel na fasádách nám umožnilo odhmotnit velké plochy fasád. Zrcadlový plech odráží okolní krajinu a oblohu, hala se tak postupně vytrácí v oblacích a ztrácí tak svou hmotnost a objem. Fasáda je proměnlivá s každým ročním obdobím i změnou počasí. Jednotlivé fasády jsou geometrickou hrou, která kombinuje tyto dva materiály vždy jinou formou. Fasády vždy doplňuje vertikální zeleň. Veřejná prostranství a relax zóny jsou pak záměrně – oproti přísné geometrii hal –

pojaty volnou organickou formou. Mají vybízet k odpočinku, působit uvolněně. Kombinují přírodní materiály, zeleň, vodní plochy, dřevěné paluby a altány.


Projektování průmyslových staveb není na první pohled příliš atraktivní…


Ve městech, zejména jako je Bruntál, je naprosto žádoucí vystavět kvalitní výrobní areály a přivést sem investory, zaměstnance a ještě k tomu vybudovat areál v takovéto kvalitě. Tedy s přidanou hodnotou, trvale udržitelný a estetický. Město si musí být vědomo, že je to pro něj zdroj dalších investic a rozvoje. Zejména v oblastech s nižší zaměstnaností a vysokým odlivem obyvatel za prací do větších měst. Každá taková investice vyvolá další, zhodnocuje nemovitosti v okolí, inspiruje k dalšímu rozvoji. Je příkladem, že má smysl vzkřísit brownfieldy v intravilánu měst, město má být živé. Průmyslové stavby nás svou architekturou fascinují, často

získávají status kulturní památky – kéž by se opět navrátila potřeba kvalitní architektury v průmyslové sféře.


Je snadnější pracovat v menších městech?


Problémy s povolovacími procesy jsou všude, u každého typu projektu. Snažíme se hledat cestu. S památkáři jsme vždy našli řešení, vnímáme hodnoty, které mají za cíl chránit. Kde je vůle, tam je cesta. Nejhorší to bývá se sousedy, tam je to často iracionální, nelze se opřít o legislativu.


Na čem v současné době pracujete?


Momentálně pracujeme na několika rezidenčních projektech v Praze a Ostravě, tedy rodinné vily i bytové domy, připravujeme interiér kancelářské budovy na Budějovické, navrhujeme nové divadlo, sportovní areál pro menší obec a těšíme se na projekt soběstačné vesnice.
Z čeho máte v poslední době pracovně radost?


Nedávno jsem navštívila jednu naši realizaci, která je před dokončením. Je úžasné vidět, jak se vize z papíru zhmotní do reality. Zde se podařilo z původní vize zrealizovat mnoho a je to opravdu znát. Samozřejmě je k tomu zapotřebí uvědomělý klient, který vidí smysl v navrženém řešení, řídí se projektem a má tendenci dotáhnout vše do naprostého detailu. Je obtížné čelit tlaku Instagramu, Pinterestu a marketingu v architektuře obecně, ale je třeba důvěřovat projektu,

aby byl výsledek jednotný a nevznikl patchwork stylů a aktuálních inspirací. Výsledek ale pak stojí za to. Největší radost nám pak dělají investoři, kteří jsou spokojeni a opakovaně se k nám vracejí.


Další články k tématu: Development news

57 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Komentarze


bottom of page