top of page

PARKOVACÍ OBJEKT CARPORT

Ostrava, Česká republika

NOVOSTAVBA

Andrea Jašková, Jakub Žák

2023

Na stávající železobetonový skelet navrhnout atraktivní fasádu, kterou nelze přehlédnout z přilehlé křižovatky? Koncept, který lehce odhaluje útroby domu, avšak neprozrazuje o něm vše. V noci jemně světélkující lampión. Ekonomicky velmi přijatelné řešení, které za pohledovou vrstvou fasádního pláště skrývá lowcostové provedení zateplené fasády, oken a systém pororoštových lávek pro jednoduchou údržbu.

Fasáda parkovacího domu je navržena jako poutač, je lokální dominantou. V okolí rušné křižovatky září dům ve tmě jako lampion, je orientačním bodem v jinak nevzhledné a nepřívětivé průmyslové oblasti. V okolí domu vytváříme přívětivý parter, okolí vstupu je lemováno zelení, fasáda domu částečně pokryta popínavou zelení. V přízemí je umístěn showroom, ostatní podlaží jsou určena k parkování luxusních automobilů, spolu s prostory pro jejich základní údržbu.
Barevný koncept domu je ve znamení střídání dvou dominantních barev. Červená a bílá. Jako přední a zadní světla od auta. Vlastní hmota betonové konstrukce parkovacího domu je pokryta hravým vlnkovým mléčným polykarbonátem, který je průsvitný a částečně poodhaluje život uvnitř budovy. V kontrastu k tomu stavíme vedle výraznou červenou ocelovou konstrukci vjezdové rampy, která je opláštěná červenými komůrkovými fasádními deskami a prosvítá do okolí teplým červeným světlem.

bottom of page