top of page

PARKOVACÍ OBJEKT CARPORT

Ostrava, Česká republika
NOVOSTAVBA
Andrea Jašková, Jakub Žák
2023

V prostředí hemžících se motorů, na nově vznikající okružní křižovatce, v sousedství parkoviště a též hojně zásobovaného výrobně logistického areálu, vznikl nový objekt - jakýsi chrám vozidel, zázemí pro jejich péči, perfektně zapadající do říše automobilů, svou esencí ale velmi svébytný. Připomínající obrovský lampion, svítí tu na cestu všem poutníkům, míhajícím se kolem.

V probíhající fázi výstavby v Ostravě-Porubě jsme byli osloveni investorem k dovedení projektu parkovacího domu do finále. Na místě již stála holá konstrukce a na nás bylo vymyslet celkovou vnitřní i vnější podobu, zvláště estetickou i účelnou fasádu, odpovídající funkci objektu. Tou měla být komplexní péče o auto, ve spodním patře prostor pro showroom autosalonu, ale též autoservis a myčka aut. Horní patra měla nabízet parking pro vozy nejvyšší třídy.

Rozestavěný skelet měl být původně otevřeným objektem s provětrávanou fasádou, což postupně přešlo v myšlenku celou hmotu uzavřít a věnovat se zde právě vozům s vyššími nároky. Objekt jsme proto chtěli vybavit vzduchotechnikou, zajistit nezamrzající, chráněný a bezpečný interiér.

Dům sestával ze dvou konstrukčních systémů rozdílných materiálů, v levé části šlo o betonový monolitický skelet, v pravé o ocelovou konstrukci. Chápali jsme jej ale propojený, komunikující a doplňující se. Připomínal nám dvě postavy, držící se bratrsky kolem ramen. Oba díly jsme uvnitř spojili v celek, ale v souladu s jejich individualitou je výrazově odlišili do dvou spřátelených bytostí.

Cítili jsme velký potenciál zviditelnit dům tak, aby na sebe upoutal pozornost i v rychlém provozu spletité říše aut. Jak tedy lépe, než světlem! Skelet bez vyzdívek nám umožnil obal translucentním materiálem. Rozsvícením ve svém nitru se tak luminiscentním poutačem, reklamou sám na sebe. Současně i dominantou, vnášející špetku estetiky a kouzla do nepříliš vzhledného okolí.

Svícení jsme pojali jako přirozený jev v kontextu domu, nikoli samoúčelný efekt. Funguje zevnitř, rozsvícením provozních světel v interiéru, případně lze lokálně dosvítit svítidly v obvodovém plášti. Logo firmy jsme vsadili z polykarbonát, do vyvýšené části nad úroveň střechy, nasvítili jej zezadu a docílili působivého efektu - písmena jsou pouhým stínem, vrhaným na rub průsvitného fasádního pláště, propisující se na jeho líci.

Poutavý motiv hrubé konstrukce se nám v souvislosti s provozem domu líbil, ponechali jsme mu proto jeho industriální a technický ráz, tyto prvky jsme přiznali, ba dokonce je akcentovali. I dále jsme pokračovali s průmyslovými materiály.

Touhu po akcentování ocelové konstrukce jsme naplnili výrazným zbarvením celé této části domu. Díl s nájezdovou rampou pro příjezd do pater parkingu je absolutně ponořen do červené barvy, totéž kompletně jeho interiér, obalen červeným pláštěm polykarbonátových komůrkových desek.

Zcela monotónní barevností je podtržen monomateriálový přístup daného dílu - jejich barevným oddělením je zároveň navenek manifestována dualita vnitřního charakteru domu. Napříč objektem pak v interiéru zčervenaly veškeré kovové prvky a povrchy, strop parkingu tak například ladně lemuje červená linka rozvodů vzduchotechniky.

Parkovací část jsme zahalili do lehkosti. Pohledový, monolitický beton jsme ponechali v přirozené barvě a dali zde vyniknout světlu, prostupujícímu skrz mléčně bílé výplně „ožívající“ fasády. Za její plochou je vidět život, jenž se v útrobách parkovacího domu odehrává, pohybující se lidé, auta, jejich světla. Zároveň jsme dbali na zachování soukromí a bezpečí, vnější plášť proto není zcela průhledný, pouze propouští světlo, jako lucerna. Naopak v přízemí zveme plochami velkých oken návštěvníky dovnitř, k prohlídce showroomu.

Dosud otevřenou volbu pro finální zpracování fasády představuje předsazení polykarbonátové fasády, vhodné pro její těsný, do sebe zaklenutý systém, jenž objekt chrání před nepříznivými vnějšími vlivy. Druhou variantou je vložení oken spolu se zateplením fasády, či užití trapézového plastu, imitující svými záhyby na pohled záclonu.

Podobně jako rampa do parkovacího domu, zajišťuje přístup do showroomu nájezdová plošina, stylizovaná do podoby mostní konstrukce, doplněna nosníky. V poloskrytu je vjezd do podzemní části garáží. U nadzemní části, do těsného připojení k soustavě ocelových ramp v červeném dílu, jsme ještě dostavěli otevřenou konstrukci pro pěší, červenou schodišťovou věž.

K předprostoru objektu jsme pro zjemnění celkového dojmu a zpříjemnění vstupu do showroomu přidali též malý parčík, fasáda parkovacího domu je pak z části pokryta popínavou zelení.

bottom of page