top of page
RD Kbely_02.jpg

Spolupráce
s vizualizátory a fotografy

POSTUP SPOLUPRÁCE:

Spolupráce s vizualizátory a fotografy je postavena na jasně stanovených podmínkách, které zajišťují efektivní a transparentní proces.

 

Objednatel (JA architekti) získává neomezenou licenci k užití všech objednaných obrazových materiálů. To znamená, že materiály mohou být publikovány ve všech typech médií bez jakéhokoli časového, místního nebo způsobového omezení. Objednatel má právo na šíření, reprodukci a modifikaci těchto materiálů.​

Tyto podmínky platí retroaktivně i na všechny předchozí spolupráce, kde nebyla uzavřena žádná formální dohoda. To zajišťuje, že veškeré materiály dodané před datem této dohody jsou rovněž pod taktovkou těchto podmínek.

Vizualizace či fotografie daného projektu mohou být subdodavatelem (vizualizátorem či fotografem) publikovány až po té, co byly publikovány objednatelem. Subdodavatel se zavazuje, že nebude prezentovat své práce týkající se příslušného projektu dříve než JA architekti.

Subdodavatel je povinnen při prezentaci díla uvést autora díla, tedy objednatele - JA architekti.

Dodržování těchto zásad je klíčové pro zabezpečení jasné komunikace a ochranu práv všech zúčastněných stran.

bottom of page