top of page

VELETŘNÍ STÁNEK MIPIM

Cannes, Francie
NOVOSTAVBA
Andrea Jašková
2023

Při navrhování veletržního stánku jsme chtěli zohlednit především fakt, že se jedná o třídenní akci. Tato akce je zaměřená na development a rozvoj měst. Prioritou pro nás tedy bylo vytvořit udržitelný koncept.

bottom of page