top of page

MIPIM

Cannes, Francie

NOVOSTAVBA

Andrea Jašková

2023

Při navrhování veletržního stánku jsme chtěli zohlednit především fakt, že se jedná o třídenní akci. Tato akce je zaměřená na development a rozvoj měst. Prioritou pro nás tedy bylo vytvořit udržitelný koncept.

Navrhli jsme tedy řešení, které úplně původně bylo vytvořeno z papírových tubusů, kartonů, krabic a rolí papíru, ze kterých byly navrženy stěny, podlahy i podhled. Toto řešení však bohužel nebylo nakonec realizovatelné, neboť se nám nepodařilo sehnat některé materiály s potřebnou certifikací pro požární odolnost.

Zvolili jsme tedy alternativní materiály a stěny tak tvoří například dřevěná deska Dukta, která vzniká perforací MDFky, díky které je tvárná a ohebná a tuto její vlastnost jsme využili pro organické naformování stánku. Dále pak nehořlavá látka, ze které byl navržen podhled. Ten se však realizátorům akce bohužel nepodařil podle našich představ.

Podhled i podlaha byly navrženy přes celou plochu stánku s cílem spojit prezentaci měst do jednoho celku. Zřejmě díky zásahům organizátorů však prostory zůstaly rozděleny pestře modrým kobercem a podhledy nebyly dotaženy, což nás velmi mrzí.

Část stánku jako je bar nebo infopult byly navrženy z betonových tvárnic ztraceného bednění, které je možné znovu využít. Podstavce pro fyzické modely měst pak z kari sítí, které je opět možné znovu využít. A koneckonců také i dukty, kterou lze po skončení akce použít na výrobu nábytku či obkladů stěn opětovně.

bottom of page