top of page

OSTRAVSKÉ ZAHRADY III

Ostrava, Česká republika
REZIDENČNÍ KOMPLEX
Ing. arch. Andrea Jašková
2021

Třetí etapa projektu Ostravské zahrady sestává z několika solitérních věží, které tvoří půdorys kříže, jenž v každém patře rotuje o 45°a vytváří tak originální dispozici a vzhled objektu. Šachovnicový výraz fasád v sobě ukrývá soukromé lodžie, které v žádném patře nejsou nad sebou a zajišťují tak maximální pohodlí a soukromí pro uživatele bytů, kteří jsou tak trochu schovaní v útrobách domu. Byty jsou celoprosklenné pouze do těchto lodžií, které v letních měsících rozšiřují užitnou plochu bytu a chrání před ostrým sluníčkem. Tento koncept je vhodný více pro introvertní klienty, kteří požadují služby a komfort města, ale zároveň se rádi uchylují do soukromí a pozorují dění z povzdálí.

Na bývalém tréninkovém hřišti Baníku Ostrava, v lokalitě vyčleněné z města a jeho standardů, jsme hledali vlastní cestu, jak pracovat se zadáním na komfortní zabydlení nepřívětivého místa s komplikacemi členitého, poddolovaného terénu.

Chtěli jsme namísto běžného sídliště vytvořit novou čtvrť, příjemné prostředí pro život a lidi, kteří se cítí dobře v soukromí malého uskupení neanonymní společnosti. Zároveň zde zodpovědně pokrýt chybějící občanské vybavení a přivést komfort, zábavu i relax až sem.

Pro hlavní obytnou budovu jsme zvolili tvar s hodnotou, jež je nám blízká. Kruh v našem pojetí symbolizuje pospolitost, vzájemnost. Podporuje podstatu celé rezidence, prvky komunitního bydlení a pocit soběstačného vnitřního fungování. Vizuálně také kruh komunikuje s centrem města.

Tak postupně vznikla vize zahrady ve městě, s dalším, soběstačným městečkem uvnitř. Soulad velkorysého, prosluněného bydlení v rozlehlé, pečlivě komponované zahradě. Vnějším výrazem staveb a hustým zazeleněním pokračujeme v typickém ostravském propojení industriální stopy a do ní přirozeně prorůstající přírody.

K projektu jsme se dostali ve chvíli, kdy se měnily původní plány. Investoři na obrovském, členitém pozemku zamýšleli výstavbu rodinných domků, což se však z hlediska urbanistického i ekonomického ukázalo jako nevhodné. Vzniklo tak zadání pro projekt viladomů, ale žádný z podnětů investora příliš neoslovil. Tehdy byl přizván i náš atelier.

Zkusili jsme se oprostit od původního zadání a myslet s čistou hlavou. Připadalo nám zásadní vnímat celou záležitost s odstupem a dívat se jak na daný pozemek, jeho morfologii a dispozice, tak na okolní lokalitu komplexně. A být u toho realističtí.

Daný prostor se nám totiž zprvu nezdál pro jakékoli bydlení přívětivý. Okolí je spíše průmyslové, odloučené. Do centra je pěšky daleko a trasa plná překážek (frekventované silnice, trati, mostu) k procházce ani nevybízí. Nelze dojít do parku, ani na jiné místo s veřejnou funkcí, či občanskou vybaveností - kde si nakoupit, kam vyrazit, kde relaxovat.

Zcela upřímně jsme si přiznali - kdo by tu chtěl bydlet? Aby zde mohl vzniknout komfortní prostor pro život se současnými standardy, je nutné tak podstatné nedostatky lokality do projektu zahrnout a pojmout rezidenci jako jeden plnohodnotný celek.

Napadlo nás tedy přivést absentující život sem a zasadit ho přímo do srdce rozlehlého pozemku. Kolem něj nechat vyrůst bytové jednotky, připomínající soubor malých domků. Vyladit vegetační a funkční symbiózu do zeleného, dýchajícího celku. Zařadit společné i soukromé prostory, základní i nadstandardní vybavenost a vše lehce propojit. Vybudovat samostatný funkční celek, takové implikované město s vlastní životaschopností.

Technická část byla složitá, terén má nejen výrazná morfologická specifika a členitý povrch, území je také součástí bývalé těžební oblasti a je poddolované. Kutací jámy v hloubce komplikovaly projektování podzemních částí domu - garáží a sklepních prostor. Současně na povrchu je území pokryto množstvím sítí a tak bylo nutné vedení VVN přeložit. Vše se však nakonec podařilo vymyslet a prostor pro stavbu vhodně připravit.

Zadání mělo vizi otevřeného, zeleného prostoru se společnými zónami pro relax. Území je tudíž plné vegetace, vzdušné a prostupné. Skládá se z hlavní budovy kruhového tvaru, třech samostatných bytových domů a vše prostupující rozlehlou zahradou.

Hlavní budovu jsme do kruhu tvarovali ze dvou důvodů. Jednak tím kopíruje původní plochu s fotbalovým hřištěm, na které vzniká, a zapadá do výrazného terénního zlomu. Zároveň svým tvarem vytváří pomyslně svébytné území s plnohodnotným vnitřním fungováním.

Prstencová budova spojuje komerční zónu v přízemí a obytné prostory ve vyšších patrech. Srdcem je nádvoří s komfortním vybavením, pokrývajícím veškeré potřeby obyvatel - zahrnuje obchůdky, kavárnu, restauraci, posilovnu, společenské prostory apod.

Koncepce kruhového uspořádání domu je velmi specifická. Jde o soubor bytových jednotek, působících v celku i samostatně. Separaci tvoří především přístup skrze dvanáct samostatných schodišťových jader (středová chodba by bránila oslunění bytů). Byty svou dispozicí prostupují celou hloubkou domu mezi vnější a vnitřní fasádou, každý je tak krásně vzdušný a prosluněný. Hmota stavby navíc stoupá spolu s terénem a byty za sluncem ještě natáčí.

Ložnice jsou orientovány na východ a ráno tak zachytávají paprsky vycházejícího slunce, prostory obývacích pokojů s kuchyněmi se naopak zalévají sluncem odpoledním. Orientace bytů je centralizována na nádvoří a soustřeďuje pozornost ke všemu dění.

Skladba bytů je v širokém rozsahu dispozic a standardů výbavy. Od garsonier v prvním patře se jednotky s každým patrem dispozičně zvětšují až po 4kk. Krajní byty o velikosti 5kk mají navíc vlastní terasu s vířivkou. Střešní byt je největší jednotkou budovy s benefity jako je vířivka, vegetační terasa, plně provzdušněná a prosluněná čtyřstranná orientace a výhled.

Ve své nejnižší části je prstenec budovy spojen pouze nadzemně a přístupná terasa zde nabízí jeden z nejkrásnějších výhledů na Vítkovice. Místo připomíná most a prostor pod ním je průchodem, kde se propojují obě polarity Ostravských zahrad - vnitřní integrovaný život kruhového domu a vně otevřené zelené prostory mezi třemi samostojnými domy.

Tři separátní bytové domy vně kruhu jsou konstrukčně řešeny střídáním prolamovaných trojúhelníků. Byty jsou zde rafinovaně orientovány na východ či západ a tedy prosluněné. Celkový vzhled areálu je i díky tvarové jednoduchosti a návaznosti domů velmi součinný.

Oba „světy“ - vnější i vnitřní, fungují samostatně i ve vzájemném propojení. V zahradě jsou relaxační místa s lehátky, altánky, vodní plochou, grilovací zónou, ale i skrytá zákoutí. Zelené jsou i domy - střechy i terasy budov jsou vegetační, byty jsou zelení přímo obaleny. Na nádvoří kruhové budovy je i kruhový parčík s vodním brouzdalištěm, molem a odpočívárnou. Na všech zahradních úpravách jsme spolupracovali s Atelierem Flera.

Prostor v jednom cípu pozemku vlastní město a zamýšlí zde společné hřiště či sportoviště. Mělo by být přístupné jak rezidentům Ostravských zahrad, tak i lidem ze sousední čtvrti. V blízkosti vzniká také multifunkční dům Kvartet s širokou nabídkou kulturního vyžití.

Celková rozloha areálu je 40 Ha, s kapacitou 500 bytů a 750 parkovacích míst. Skládá se ze třech bytových domů a kruhové stavby v kombinaci obytné a komerční funkce. Byty mezi 1kk a 5kk zasahují celou hloubku domu, i přes začlenění do kruhové stavby mají všechny byty kolmé příčky a klasické pravoúhlé parametry. V závislosti na své dispozici mají některé vlastní wellness, vegetační terasu, odstupňovaný výhled na ostravské Vítkovice. Komplex na svých rozlehlých zelených prostorách nabízí rezidentům klid a odpočinek, komfortní bydlení a zajištění veřejných služeb. Má poskytovat pocit soukromí a bezpečí, nikoli však separaci. Je také přístupný zvnějšku a naplňuje poloveřejnou funkci.

bottom of page