top of page

BYTOVÝ DŮM U PARKU

Ostrava, Česká republika
BYTOVÝ DŮM
Ing. arch. Andrea Jašková , Jakub Žák
2021

Na procházku Komenského sady, klidnou chůzí podél řeky, jen kousek od centra Ostravy, se místní rádi vydávají pro odpočinek a pocit volnosti.

Právě v této příjemné části města jsme měli možnost vytvořit koncepci bydlení, které kvalitu svého umístění ocení a ve velké míře ji přizve s sebou dovnitř. Pocity spojené s návštěvou parku jsme se pokusili vnést i do bytového komplexu, za pomoci wellness prvků, komfortního vybavení a fasád, opředených rostlinami.

Tři bytové domy se tak díky svým mimikrám prolínají s městskými sady a pocitově tvoří jejich součást. Pokračování zelené plochy z parku přes společnou zahradu, jednotlivé terasy, až přímo do bytů, bylo naším hlavním záměrem, a jak doufáme, bude také cennou předností pro budoucí obyvatele Rezidence Sadová.
Jednotlivé hmoty domů se odvíjí jako šroubovice DNA. Každé patro tvoří jeden byt. Dům je sestaven z jednotlivých podlaží, které rotují kolem středové osy a vytváří tak šroubovicový efekt. Jsou proskleny do všech světových stran a podél celé fasády lemovány různě širokými terasami. Principiálně jsou to jednotlivé rodinné domy umístěny na sobě, avšak do souboru bytového komplexu v centru města.

Zajímavou architektonickou zakázku jsme získali od investora, jenž koupil pozemek starých, nevyužívaných tenisových kurtů. Jeho ideou bylo postavit bytové domy na posledním možném místě v této atraktivní lokalitě a navázat tak na okolní vilovou zástavbu. My jsme připojili vlastní představu o bytových domech, čerpajících z kvalit svého umístění.

Ostravskou čtvrť Lázně definuje právě poklidný park Komenského sady, vinoucí se podél řeky Ostravice, zároveň však i velmi příjemná blízkost centra města. Sadová je ulicí velkorysých historických vil, včetně architektonicky významné Špačkovy vily.

Zkusili jsme si představit, jak bychom se tu jako rezidenti chtěli cítit. Jak bychom místo skutečně docenili? - Chtěli bychom vnímat, že jsme u parku a u řeky. Mít možnost užívat si klid, pohodlí a soulad s přírodou, pro které si lidé do parku obvykle chodí.

Šlo tedy především o to, dostat co nejvíce zeleně až dovnitř, obě místa spolu propojit. Přivést byty až do parku, park do bytů. Nechat rezidenty pocítit, jako by i oni byli přirozenou součástí místní vegetace. Použít mimikry.

Pracovali jsme dál s těmito motivy, až jsme došli ke konkrétní představě živé, vegetační podoby celého komplexu s nadstandardním vybavením. Vytvořili jsme projekt Rezidence Sadová, skýtající prostorné, světlé a velmi komfortní wellness bydlení - tři bytové domy de facto v parku.

Ač domy v zahradě stojí jako solitérní věže, ve skutečnosti jde vlastně o jeden objekt, propojený podzemní garáží. Každá věž má jinou velikost a výšku - citujeme přirozenost přírodních útvarů a zároveň pracujeme s výhledy ze všech úhlů.

Soubor bytových jednotek v dílčích věžích koncepčně chápeme jako takové malé rodinné domky, navršené nad sebe. Rezidentům bytů opravdu nabízíme vjemy ze života v domku. Dispozicemi, výbavou, prostorem i charakteristickým napojením na přírodu kolem je tento pocit všudypřítomný.

Rozložení domů se v rámci pozemku, k sobě navzájem i vůči okolí snaží být co nejpřirozenější. Tak, aby komplex respektoval sousedství, navazoval osázením a přírodními motivy na park, ale také reprezentativně na lukrativní oblast města s vilovou čtvrtí. Jsme si vědomi i blízkého sousedství dvou klasických bytových domů, sportoviště a koupaliště, proto výhledy z teras regulujeme vyšším porostem a posuvnými venkovními paravány. Použitými materiály a zvolenou konstitucí se zároveň pokoušíme o návaznost na historickou, industriální patinu Ostravy.

Trojvěží domů se vlní v rozevlátém rytmu organických nepravidelností. Asociuje tím přirozeně dokonalou, byť zdánlivě chaotickou nepoddajnost přírodních útvarů. Konstrukčně tak vzniká zajímavý útvar šroubovice, protáčející se od spodu vzhůru. S každým patrem se celá dispozice dílčího bytu pootočí kolem vlastní osy domu. Bytová jednotka je tedy pokaždé specifická lehce odlišným výhledem. Zároveň se vzájemně neruší a do nižších pater proniká přirozené světlo.

Fasáda je po obvodu obepnuta pláštěm z nerezové sítě, který zvýrazňuje celkový tvar a zaobluje nároží. Opticky vytváří dojem jednotné hmoty oblého zarostlého pralesního útvaru. Slouží totiž zároveň jako treláž pro popínavé rostliny, šplhající po celém domě. Popnutí rostlinami také částečně stíní byty před horkým letním sluncem. Stínění lze regulovat i ručně, pomocí zmiňovaných posuvných paravánů. Kvůli výhledům jsme síť lokálně otevřeli kruhovými otvory. Z obývacích pokojů se tak otevírá pohled přímo do parku.

Vzdušné, světlé, otevřené - takové jsme si byty přáli mít a dělali pro to maximum. Vnější výraz domu je kromě porostlého pláště definovaný téměř celoplošným prosklením, od podlahy ke stropu každého patra, po celém obvodu domu. Doplňuje je minimum nosných betonových stěn. Ty jsou obloženy pláty z oceli v úpravě pro přirozené rezivění, tedy přírodě podléhající vzhled s odkazem k průmyslovému městu.

Interiéry plynule navazují na myšlenku místní přirozenosti. Přiznávají materiálovou autenticitu domu, ryzí pohledový beton na stěnách a stropech také částečně byty vytápí a chladí. Drží se tvarové jednoduchosti a designové čistoty, světlých barev, pro pocit optimisticky prosvětlených bytů.

Nejmenší z trojice bytových domů obsahuje byty s dispozicí 3kk, ostatní dva domy obsahují větší byty s dispozicí 4kk. Spodní byty přímo navazují na společnou zelenou zahradu. Jsou jakousi zátočinou - prvním útesem, o který zeleň z protějšího parku zastaví a v menších vlnách se vlije až do jejich útrob. Mají přímý vstup do malé soukromé zahrady, oddělené porostlou treláží. Vzniklý intimní prostor disponuje venkovní vířivkou a samostatně stojící saunou.

Další zálivy vznikají v nárožích teras, obtékajících vyšší patra s byty. Terasy jsou zde místem zpola venkovního posezení, doplňuje je plně funkční venkovní kuchyně, v příjemném skrytu vnější popínavé stěny. Zvláštní pozornost jsme věnovali ložnicím, které navazují na vnitřní wellness (saunu a/nebo vířivku) a doplňuje je soukromá koupelna. Odpočinková zóna je tedy kompletní.

Střešní byty jsou prostorově největší. Mají výsadu v podobě užívatelných střech, které jsou, zrovna jako vrcholky kopců, zcela zazeleněné. Z každého takového bytu je soukromá vegetační zahrada přístupná po schodišti, jež ústí v pahorek, začleněný do terénu. Součástí je také venkovní kuchyně a romantická vířivka pod širým nebem.

Celkově rezidence o třech bytových domech v různé velikosti a výšce disponuje patnácti byty o dispozicích 3kk, resp. 4kk, s jednotně zamýšleným konceptem klidu a komfortu, v kontaktu s přírodou. Každá jednotka má obývací část, ložnici, jeden či dva dětské pokoje, v závislosti na velikosti dané věže, a dvě koupelny. Také wellness zónu a venkovní posezení, některé s venkovní kuchyní. Ke každému bytu je samozřejmý přístup výtahem či schodištěm ze společných podzemních garáží.

bottom of page