top of page

BYTOVÝ DŮM OSTRAVA

Ostrava, Česká republika
BYTOVÝ DŮM
Ing. arch. Andrea Jašková, [Projektstudio]
2019

V městské části Ostrava-Poruba je díky bohaté zastavěnosti ukotvena všestranná občanská vybavenost, dostupnost, sousedství. Oblast též protíná cyklostezka do centra Poruby a Svinova. Právě zde, na okraji existujícího konceptu budov, měly vzniknout nové bytovky. Pozemek jim předurčil výrazný benefit v podobě krásného výhledu.

Naším záměrem bylo vytvoření konceptu tří věží bytových domů, spolupracujících vizuálně s kolektivem budov v bezprostřední blízkosti. Zároveň nám šlo o vnesení svébytnosti, představení nového elementu v ostravské architektuře, oslovení dalšího úhlu pohledu na městskou zástavbu. Nové tři věže bytových domů lze chápat jako hru plné a prázdné hmoty, která postupně graduje.

Budovy jsou výškově různorodé, s lehce extravagantní fasádou v podobě vysouvajících se modulárních bloků. Ty zároveň rozšiřují možnosti vnitřních prostor bytových jednotek. Úhlů výhledu z bytů i venkovních teras je zde mnoho, všechny reagují přímo na nejslunnější stranu s nejpřímějším pohledem směrem k horám na obzoru.

Na kopci, v mírném svahu, na pomezí zelené plochy - na druhou stranu v kontextu dvanácti podlažních panelových domů a poměrně frekventované komunikace podél jihozápadní strany pozemku. Přesně tam investor domy zamýšlel postavit. Potenciál místa byl ale jednoznačný, jelikož se na vyvýšeném místě otevíraly výhledy do dáli, až na krásné panorama Beskyd.

Také charakter místní zastavěnosti vybízel ke stavění do výšky, rozhodli jsme se tedy pro vysoké věžovité domy, které by výhled podpořily a zároveň tak plynule navázaly na kompozici, která v území byla. Zdejší urbanistickou strukturu jsme chtěli doplnit podobným měřítkem, které by novostavbě pomohlo vhodně se do oblasti začlenit.

Věžovité solitéry byly jasnou volbou i kvůli tomu, abychom zachovali prosvětlení a oslunění právě stávajících panelových domů v zákrytu a co nejméně zasahovali do jejich výhledů. Ty mohly zůstat zčásti čisté, v průhledech mezi našimi objekty. Umístění domů a jejich výsledná velikost co se zastavěné plochy týče závisela mimo jiné na povinném odstupu od těchto staveb.

Soubor budov ctí ve výsledku přirozenost svažitého pozemku a reaguje na něj též pozvolným klesáním výšek s osmnácti, šestnácti a čtrnácti patry. Půdorys jsme vytvořili ve čtvercové modulární mřížce, jeho velikost vychází z velikosti objektů sousedících.

Konstrukčně jde o železobetonový skelet se stropními deskami stejného materiálního základu. Stěny jsou vyzdívané, zateplené, omítané, místně obalené obklady s motivem dřeva. Okna jsou hliníková, v antracitové barvě. Střechy jsou ve finálním návrhu jednoduše ploché.

Vývoj návrhu však prošel přes verze s původně jednoduchou hmotou a moduly jiného charakteru, pracovali jsme s hladkou fasádou a atypickým, zkoseným průřezem v horní části domu, sestupně se plnící kaskádovitou skupinou krychlí bytových jednotek. Nekorespondovala však s okolím.

Finální podoba je mnohem více kompaktní a respektující. Postup tohoto tvarování byl tvůrčí a vlastně zábavný, na fasádě jsme z hladkého kvádru panelového domu postupně vytahovali jednotlivé hmoty, kdy se ze základní formy vždy vysunul jednotlivý modul a v opakování se pokaždé o malý kus vychýlil od předchozího.

Bytové jednotky tak nabývají prostorově směrem ven, o polokryté lodžie v zajímavé formě venkovních prostor. U jednotlivých bytů vznikly v rámci gradace hmoty větší či menší terasy, v závislosti na působení slunce a otevřenosti výhledu.

V jednotkách s ideálním natočením se nabízelo nejvýraznější práce s neúplným extrahováním modulů, s největší terasou a širokým prosklením bytů. Naopak plnou fasádou jsme pokryli méně exponované, obslužné části domu s nízkým prosluněním.

Pracovali jsme tedy s ještě větší pozorností k vnějším jevům (slunci, světlu, výhledům), než stanovují normy. V horní části domů hmoty ustupují, ubývají schodovitým principem, a tím zde vznikají nejvíce prostorné terasy, vybízející k pobytu venku, s přímou vazbou na nebe nad sebou a horským panoramatem na horizontu.

Větší, luxusnější byty v nejvyšších patrech jsou většinou dvou až třípodlažní mezonety po celém obvodu domu, s více terasami a výhledy do všech stran. Fasáda i terasy jsou hojně ozeleněné. Dispoziční řešení bytů je namixované velikostně od 1+KK po 5+KK, každému přísluší minimálně jeden nebo více balkonů či teras.

Parter s komerční funkcí zahrnuje restauraci, kavárnu, drobné prostory pro obchody, služby. Pod každou z věží jsou kryté garáže, sklepní kóje, samozřejmostí je pak schodišťové jádro s výtahy. Plocha pozemku je přibližně 8000 m² a byla určena pro bydlení v bytových domech.

V navazujícím prostoru na daný pozemek se nachází zahrádkářská oblast, zároveň zde byla také plánována (ale zatím neschválena) trasa nové komunikace, včetně tramvajové dopravy. Pracovali jsme tedy i s rezervami k tomuto konceptu.

Z hlediska akustiky jsme s variantou blízké silnice počítali - úzké proporce domu mají hluk pojímat jen velmi minimálně, rohy domu díky bočnímu natočení jej navíc rozrážet. V přímé vazbě na případnou tramvajovou dráhu jsou pouze spodní dvě patra komerčního parteru, zde tedy nebylo nutné vyvíjet zvláštní protihlukové úpravy.

bottom of page