top of page

RODINNÝ DŮM SLIVENEC

Praha, Česká republika
NOVOSTAVBA
Andrea Jašková
2020

Přízemní dům se suterénem je v půdorysu tvarován do písmene „H“, jeho součástí jsou dvě soukromá křídla s pokoji po stranách a centrální, společná část s obývacím pokojem, namířeným do volné krajiny, a s navázáním přes zimní zahradu na venkovní terasu s bazénem. Vysněné soukromí rezidenti plně pocítí právě v tomto zálivu, zcela obklopeni vlastním domem a zahradou.

Varianta „Kameny“

V této variantě jsme dům koncipovali jako soustavu samostatných kvádrů, propojených v zadní části chodbou. Ta je zahrnuta pod svahem a při pohledu zvenku zůstává skryta. Jednotlivé hmoty domu tak působí jako skalnaté útvary, či kameny, vystupující zpod terénu.

I pro materiál obkladu fasády jsme volili kámen, který motiv perfektně doplňuje. Každý „kámen“ má svou funkci. Směrem od příjezdové cesty je to vstupní garáž se skladem a kolárnou, pokračující ukrytou chodbou dále do obytné části.

Prostřední útvar má jako jediná převýšení přes dvě podlaží a je možné z ní vystoupit na horní úroveň terénu nad domem. Zde poskytuje příležitostné možnosti noclehu dětem, v přízemí se nachází hlavní ložnice, s natočením směrem do zahrady pro nerušenou relaxaci a soukromí.

V nejzazším útvaru je umístěn obývací pokoj s kuchyní. Chodba, protínající všechny tři „kameny“, v meziprostoru zahrnuje též šatnu, komoru a koupelnu. Její linie pak ústí v klidové venkovní zóně.

Na tomto nápadu se nám líbí, jakou pospolitost chodba v pozadí a kameny vyrůstající zpod povrchu svahu vytvořily. Střídavé vystupující a zapuštěné části domu otevírají a zase intimně straní své vnitřní prostory, namísto rozbití však působí naopak velmi soustavně.

V prolukách mezi útvary jsme totiž mohli vytvořit dvorečky a terasy s různými pohledy do zahrady. Celá zastavěná pozemku tak tvoří hravý, kontaktní a přirozeně kontinuální mini komplex. V jeho zálivech se stromy nabízí poklidná, chráněná zákoutí pro odpočinek.

Zahrada přirozeně vrůstá mezi vší tou hmotou a zahrnuje ji do své náruče. Celou sestavu je mimo spodní část zahrady možné obejít zároveň po střechách, shora vejít do pokojíčků a opět projít chodbou kdekoli v přízemí ven.


Varianta „Stuha“

Specifika příkrého terénu pozemku ve Slivenci jsme se snažili co nejefektivněji využít i ve druhé variantě návrhu, pro který se nakonec majitelé finálně rozhodli. Hmota domu je zde jednolitá, plyne v délce pozemku podél svahu, do něhož je zaříznuta.

Dispozičně se jedná o podobnou zastavěnost plochy, jako u první verze, jen s tím rozdílem, že příchod začíná obývacím pokojem s kuchyní a ložnice se nachází až u zakončení linie domu, vzadu u relaxační zóny. Objekt jsme zabalili do stužky, která železobetonovým lemem obepíná hlavní hmotu a na okrajích vytváří přesahy střech, podílející se na clonění slunce.

Také tentokrát jsme pracovali s oběma úrovněmi zahrady, aby byly snadno přístupné a co nejvíce využitelné. Do vrchní části zahrady jsme přivedli cestu po vnějším chodníčku se schůdky, bočně podél klidové zóny, vstup je však možný i přímo zevnitř domu, respektive jeho druhého poschodí.

Věnovali jsme se jak zaclonění vůči slunci, tak také vůči okolí, byť se pozemek nachází na velmi klidném a separovaném místě. Volili jsme posuvné okenice, jimiž lze místně stínit kdekoli je třeba.

Uvnitř domu jsme chtěli navázat na charakter zahrady, abychom kromě možnosti do ní skutečně vstoupit vstupovali i pocitově. Zvolili jsme posuvné prosklené fasády, smazávající rozdíl mezi exteriérem a interiérem. Opírali jsme se současně o zadání na útulný, hřejivý interiér v přírodních, světlých tónech. Vybavení a povrchy interiéru převažují ve dřevě, kameni, béžové barvě.

Dům měl být místem setkávání pro rodinu, jejíž početnost se nárazově proměňuje. Naším cílem tudíž bylo vytvořit společný prostor, který jsme chtěli rozprostřít jak uvnitř, tak i venku, na zpola zakryté odpočinkové terase u bazénu. Rozložením dispozic a kompozicí interiéru jsme pocit vzájemnosti a koncentrace v jednom místě podpořili.

Realizace se již majitelé, vlastnící stavební firmu, ujali sami - svůj otisk tak pocítí ještě patrněji.

bottom of page