top of page

Spolupráce

Dokonalý projekt až do konce. 

Díky dlouholetému působení v našem oboru, Vám můžeme doporučit naše partnery, dodavatelé či projektanty k realizaci projektů.

JIŘÍ BERNARD
PROFESIONÁLNÍ PROJEKČNÍ SLUŽBY TZB.

Adamusová Radana

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ

Jan Petr

ROZPOČTY A TECHNICKÝ STAVEBNÍ DOZOR

ATELIÉR ZAHRADNÍCH ARCHITEK

PROJEKCE ELKTRO, SMART, FVE, A DALŠÍ

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV, FOTOVOLTAIKA, ELEKTRO

NOSNÉ KONSTRUKCE POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB

KOMPLEXNÍ GEODETICKÉ PRÁCE

PARTNER PRO TEPELNOU TECHNIKU

ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

STATIKA A DYNAMIKA STAVEB

GEODÉZIE, FOTOGRAMMETRIE, 3D A GIS

GEROtop

LÍDR V OBLASTI VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA A CHLADU

bottom of page