top of page

VENKOVNÍ PROSTOR KOUPALIŠTĚ

Ostrava, Česká republika
REKONSTRUKCE
Ing. arch. Andrea Jašková, Ing. arch. Jakub Žák
2023

K projektu venkovního prostoru koupaliště v Ostravě jsme se dostali skrze příběh jednoho z předešlých projektů, bytového domu Sadová. Před zahájením realizace totiž vyšlo najevo, že není možné dodávat stavbě materiál po hlavní komunikaci, proto jsme hledali alternativní řešení, kudy se k pozemku dostat a proces stavby tak zahájit.

Nabízel se v podstatě jediný přístup, a to skrze areál koupaliště na opačné straně pozemku. Výsledkem komunikace mezi všemi zainteresovanými stranami byla dohoda, povolení průjezdu těžké techniky přes zahradu, kde po dokončení stavby zajistíme nové krajinářské úpravy, spolu s přilehlými travnatými plochami odpočinkové zóny areálu.

Smluvní nutnost zajištění obnovy povrchu do původního stavu nás tedy přiměla k tomu, uchopit šanci na vylepšení daného pozemku z většího měřítka, využít příležitosti a zároveň potenciálu místa k tomu, aby zde vzniklo něco, co bude mít hodnotu pro obyvatele Ostravy.

Projekty se tím propojily a my jsme se současně mohli podílet na rozsáhlejší kultivaci prostředí čtvrti, která už kvůli architektonickému odkazu vilových domů opravdu stojí za pozornost a strategickou polohou s klidným okolím parku a řeky má jasnou budoucnost.

Stávající vzrostlé stromy v sadové části areálu byly sice krásné, ale svým stářím již nebezpečné k tomu, aby lidé využívali jejich stínu. Náhradou za ně bylo třeba vymyslet nové řešení, kterým se stala skladba různorodých stromů, jako platany, břízy, javory, solitéry s krásným tvarem koruny. Úpravy si žádaly veškeré plochy relaxačních zón u koupaliště.

Přistoupili jsme proto k zadání ve dvou variantách. Jedné redukované, s rastrem stromů, druhé komplexní a také velkorysejší, kde jsme chtěli areálu nabídnout co nejpříjemnější prostor pro návštěvníky - aby byl naplno využitelný i k další škále aktivit, než pouze jako plocha pro ležení.

Stěžejním motivem je zde tvarování do prstence - koncept inspirován kruhy, tvořícími se na vodní hladině. Půdorysně se prstence objevují jako červené stužky, jež se místy překrývají a vyhýbají, dále je kruh zastoupen i v solitérních stoličkách, či malých terasách. Jemná morfologie terénu, tvarovaná do kopečků, motiv ještě akcentuje.

Zkombinovali jsme zde několik typů povrchů, základu dominuje měkká travnatá plocha, doplněna o písčité ostrůvky a plochy, připomínající pláž. Ty jsme volili v rámci příjemných povrchů - jak pro chůzi bosýma nohama, tak pro relax v sedě či v leže. Celou plochu pak křižují mlatové cestičky.

Přírodní povrchy jsme užili též pro zmíněné dřevěné terasy a do kontrastu pak stavěli mobiliář ve výrazném konceptu z probarveného betonu. Červená barva jednak k plovárnám již zkrátka patří, navíc tu ale podtrhuje přirozené barvy okolí a činí prostor pozitivním, hravým. I prkna na dřevěných terasách jsou navržena z přirozeně červené třešně, nebo mořena do červeného tónu.

Prvky mobiliáře jsou, v návaznosti kruhu, tvarovány organicky - chvíli mají charakter cesty, vzápětí se zvedají nad zem do nakloněného lehátka, rovné lavice, částečně fungují i jako prolézačky pro děti. Rozmístěné vodní prvky a fontánky zde mají úlohu ochlazovací i občerstvovací.

Snažili jsme se využít potenciál areálu Sareza naplno a prolnout jeho jednotlivé části přímo s hlavní zónou koupaliště tak, aby měli návštěvníci pocit, že zde mohou skutečně relaxovat a užívat si každičký kousek spojitého prostoru.

bottom of page