top of page

URBANITY CAMPUS BRUNTÁL

Bruntál, Česká republika
NOVOSTAVBA
Andrea Jašková, Jakub Žák
2023

Pro firmu Urbanity, zabývající se výstavbou logistických areálů, jsme měli příležitost vytvořit vnější výraz areálu v Bruntále, s názvem Urbanity Campus. Nebyl to pro nás všední projekt, o to větší byl výzvou. Snažili jsme se pojmout celý koncept nově, chytře, a podílet se tím na zlepšení výrazu podél silných dopravních tahů, kde představují logistické haly výrazný zásah do krajiny.

Zadavatel nám jako podklad dodal layout jednotlivých výrobních hal a my jsme měli vyřešit vizuál areálu - primárně navrhnout podobu fasád jednotlivých objektů, ale stejně tak i celkovou podobu přidruženého zeleného parteru, a vytvořit zde přívětivý oddychový prostor. Součástí návrhu měl být tudíž i veškerý mobiliář, parkování, vrátnice, chodníky, využití vegetace.

Zpočátku jsme pro čtyři budovy vytvořili čtyři různé výtvarné motivy. Projekt poté prošel mnoha fázemi, kdy jsme kromě návrhové fáze též plnili nezvyklou roli v managementu ekonomické stránky věci a osobně se účastnili řady jednání s potenciálními dodavateli. Výsledný návrh jsme nakonec z finančního hlediska museli zúžit na dva systémy, které aplikujeme.

Klíčovým tématem bylo pokrýt základní potřeby celkového prostoru, vytvořit příjemné podmínky zaměstnancům, a především areál navázat na stávající okolní zástavbu a krajinu. Zároveň jsme vnímali potřebu dát takto široké ploše jednotnou formu. Pro tyto záměry jsme potřebovali vhodný způsob, který by zároveň nepřekročil hranice rozpočtu na metr čtvereční. Prvotně jsme začali s hledáním motivu, myšlenky, kterou bychom do prostoru rádi dostali.

Zvolili jsme jeden základní materiál pro fasády všech objektů - corten, tedy ocel, upravenou k přirozenému rezivění. Právě jeho charakteristický, přirozený povrch s příjemně rezavou barvou se tak zároveň stal společným jmenovatelem areálu, kterým prostupuje.

Obrovské plochy halových fasád bylo třeba pohledově rozbít a hmotu tak odlehčit. Běžně se tak činí pomocí barevnosti, nebo rozkrájením fasády na panely, nás však zajímaly jiné formy, kterými bychom efektu mohli dosáhnout.

Především jsme chtěli využít efekt rozmělnění hmoty pomocí povrchu z lesklých plechových šupin, kladených na fasádu s postupným houstnutím směrem vzhůru. Plech své okolí zrcadlí, objekt ztrácí svou hmotnou podobu a částečně mizí kdesi mezi krajinou a nebem…

Tento princip jsme využili pro hlavní budovu o rozloze 253 m x 144 m x 20 m, která je dominantou areálu, a měli jsme tudíž tendenci odlehčit ji skutečně výrazně. Kromě cortenu má i dvě méně nákladné možnosti podkladu - kontrastní bílou, či ztrácející se černou.

Pro tři ostatní haly jsme navrhli motiv organických puklin s lamelami. Ty budou z plochy díky pozitivnímu prolamování vystupovat. Předsazení před fasádu se bude různě křížit, aby vznikla vegetační mříž s popínavou zelení kolem celé hmoty haly.

U vnějšího prostoru, v parku kolem budov, jsme cílili na to, aby byl pro zaměstnance skutečně pohodlný a zelený. Vymysleli jsme koncept relaxačních zón a umístili sem pergoly, lehké subtilní přístřešky, jezírka, dřevěné paluby, pracovali jsme s různými povrchy a přírodními materiály.

Při návrhu městského mobiliáře jsme corten citovali v podobném motivu, jako na fasádách. Modulární systém stoliček ve tvaru prolomené krychle jsme skládali vedle sebe do kubistického obrazce. Podobnou hru geometrie jsme tvořili u orientačních sloupů, košů, totemů, či zastřešení parkoviště, které díky deformaci hran připomíná jakýsi okřídlený les. Část parkingu jsme osadili fotovoltaickými panely.

Prostor parkingu jsme proložili koláží dřevěných a betonových pražců, zapuštěných do hlíny s prorůstající travou, abychom se vyhnuli klasické betonové ploše s bílými linkami pro jednotlivá stání. V kampusu zasadili mnoho stromů, navázali mlatové cestičky, meandrující celým areálem. Prolínali jsme materiály a tvary mezi sebou, abychom přírodu přirozeně začlenili mezi budovy.

bottom of page