top of page

PARKOVACÍ DŮM U KRAJE

Ostrava, Česká republika
NOVOSTAVBA
Andrea Jašková, David Kotek [Projektstudio]
2020

se parkuje od suterénních podlaží až po střechu. Je to smyčka, která se vine podél centrálního atria. V každém patře je různě dlouhá a vytváří tak zdánlivě chaotickou strukturu, která je podepřena železobetonovými příhradovými vazníky. Na střeše parkovacího domu je basketbalové hřiště a zahrada, na kterou se lze dostat několika schodišti či výtahy.

bottom of page