top of page

ADMINISTRATIVA NOVÁ KAROLINA

Ostrava, Česká republika
NOVOSTAVBA
Andrea Jašková, David Kotek [Projektstudio]
2020

V ostravské části, které se dnes už obecně říká Karolina, v samém centru města, jsme navrhovali podobu nové administrativní budovy. Investor pro projekt oslovil několik architektů, které vyzval do uzavřené soutěže. Mezi nimi bylo i ostravské Projektstudio, se kterým jsme tuto koncepci administrativně - polyfunkční budovy připravili.

V kontextu známého shopping parku Forum Nová Karolina a budov Trojhalí (industriální památky a výjimečného multifunkčního prostoru se sportovištěm), jsme návrh tvořili tak, aby se budova propojila s veřejným prostorem a s centrem města. Chtěli jsme, aby se dostalo okolí se zelení dovnitř do vnitrobloku, prostor se stal maximálně infúzní a přilehlé náměstíčko se zelení se tak volně prolínalo s vnitroblokem budovy, tedy se setřela hranice mezi veřejným a soukromým prostorem.

Koncept budovy je oproti hranaté a statické podobě obchodního domu Karolina velmi dynamický a orgnaický a je tedy jakousi protiváhou této kubistické architektury. V kontextu industriální památky Trojhalí pak doplňuje strukturu zcela jiným vstupem, čímž přispívá k rozmanitosti a členitosti nového centra města, jenž se stává živým atraktivním prostorem.

V rámci zadání jsme připravovali několik různých konceptů řešení, jejich vývoj plynul přirozeně propojováním a rozvíjením. V každém z nich jsme budovu tvořili jako průchozí, infuzní, otevřený prostor s parterem uvnitř a zároveň pocitově uzavřený komplex. Součástí budovy měly být komerční provozy jako restaurace, kavárna, obchody a jiné služby, dále také podzemní parking.

Prolnutím hmot, ať už více či méně semknutých k sobě, vzniklo v každé verzi středové atrium s takovým rozpětím, aby i na vnitřní fasády dopadalo sluneční světlo. Snažili jsme se kolem budovy vždy integrovat velké množství zeleně, jak v místě parteru, tak do úrovně střechy, která je pochozí a pobytovou terasou a zahradou.

Ověřovali jsme vícero variant, například s hranami, která na komerční parter v nitru upozorňovala klenbovým řešením v přízemí. Nad ním už pokračovala racionální administrativní budova s čistou, holou fasádu, navazující na vedlejší shopping centrum.

Druhá koncepce byla více organická, vznikla z konceptu kruhových věží a byla vlastně fúzí racionálního kvádru, organiky a otevřeného parteru. Jednotlivé válce, převýšené do různých úrovní, jsme skládali k sobě. Tím vznikly multifunkční prostory s využitím pro chillout zóny, nebo zasedací místnosti, a s parkem na střechách. Mezi nimi se vytvořil záliv, náměstí se přelilo do vnitrobloku a hranice mezi vnitřním a vnějším prostředím se setřela.

Třetí varianta vznikla prolnutím dvou předchozích verzí - byla jemným spojením kvádru i válce do nejednoznačného tvarosloví, jehož fasáda ze širokých dřevěných lamel je celá zabalená do křivky. Tím vznikly ve vnitřním atriu organické zálivy, vně budovy také zákoutí pro venkovní posezení v zahradě.

Následná verze parter přesunula o patro výše - uprostřed komplexu jsme umístili rovnou střešní desku, pod kterou jsme do přízemního podlaží ukryli parking. Veřejný prostor tedy vedl na střechu, a vznikla tak víceúrovňová plocha náměstí. Vykrojené díry ve střeše působily jako oka, kterými mohly prorůstat stromy zespodu.

V rámci každého konceptu jsme pracovali s vertikálními lamelami více typů na celoprosklených fasádách - na stranách, vystavených slunci. Chtěli jsme vytvořit fasádu, která bude mít vyřešený pohyblivý nebo fixní stínící prvek, aby se dal pohodlně regulovat světelný komfort v kancelářích.

Návrh administrativní budovy Karolina byl tedy proces, který se v koncepční fázi vyvíjel mnoha směry, až dospěl k organické plovoucí formě se zdvojeným živým veřejným prostorem.

bottom of page