top of page

ADMINISTRATIVA NOVÁ KAROLINA

Ostrava, Česká republika
NOVOSTAVBA
Andrea Jašková, David Kotek [Projektstudio]
2020

Jako jeden z návrhů do soutěze byla vytvořena vize administrativní budovy, která svým organickým tvaroslovím zvětšuje plochu fasády a umožňuje tak maximalizaci denního světla v kancelářích. Zároveň však vytváří zálivy, které slouží jak pro návštěvníky budovy, jako chillout zóny, tak i pro provozovatele kaváren a obchůdku v parteru, jako možnost rozšíření obchodních prostor v letních měsících. Uvnitř objektu je zelené atrium, které vnáší dovnitř světlo a vzduch.

bottom of page