top of page

OSTRAVSKÉ ZAHRADY I

Ostrava, Česká republika
REZIDENČNÍ KOMPLEX
Ing. arch. Andrea Jašková
2021

První etapa projektu Ostravské zahrady umisťuje do středu pozemku kruhový objekt, který je soustavou bytových domů, propojených do jednoho celku. Je ústředním motivem celého areálu. Kruhová hmota graduje od západu směrem na východ a reaguje tak na svažitost pozemku i výhledy na centrum města. Svým tvarem reflektuje i pohyb sluníčka a umisťuje byty s oboustrannou dispozicí tak, že mají vždy proslunění ze dvou stran, aby splnily normy pro oslunění a zároveň byly vzdušné, dobře větratelné a nabídli výhledy, soukromí i pohledy do zeleného atria. Centrální prostor objektu tvoří náměstíčko s obchůdky, kavárnami, restauracemi a službami, se zeleným parkem a vodní plochou.

Na bývalém tréninkovém hřišti Baníku Ostrava, v lokalitě vyčleněné z města a jeho standardů, jsme hledali vlastní cestu, jak pracovat se zadáním na komfortní zabydlení nepřívětivého místa s komplikacemi členitého, poddolovaného terénu.

Chtěli jsme namísto běžného sídliště vytvořit novou čtvrť, příjemné prostředí pro život a lidi, kteří se cítí dobře v soukromí malého uskupení neanonymní společnosti. Zároveň zde zodpovědně pokrýt chybějící občanské vybavení a přivést komfort, zábavu i relax až sem.

Pro hlavní obytnou budovu jsme zvolili tvar s hodnotou, jež je nám blízká. Kruh v našem pojetí symbolizuje pospolitost, vzájemnost. Podporuje podstatu celé rezidence, prvky komunitního bydlení a pocit soběstačného vnitřního fungování. Vizuálně také kruh komunikuje s centrem města.

Tak postupně vznikla vize zahrady ve městě, s dalším, soběstačným městečkem uvnitř. Soulad velkorysého, prosluněného bydlení v rozlehlé, pečlivě komponované zahradě. Vnějším výrazem staveb a hustým zazeleněním pokračujeme v typickém ostravském propojení industriální stopy a do ní přirozeně prorůstající přírody.

K projektu jsme se dostali ve chvíli, kdy se měnily původní plány. Investoři na obrovském, členitém pozemku zamýšleli výstavbu rodinných domků, což se však z hlediska urbanistického i ekonomického ukázalo jako nevhodné. Vzniklo tak zadání pro projekt viladomů, ale žádný z podnětů investora příliš neoslovil. Tehdy byl přizván i náš atelier.

Zkusili jsme se oprostit od původního zadání a myslet s čistou hlavou. Připadalo nám zásadní vnímat celou záležitost s odstupem a dívat se jak na daný pozemek, jeho morfologii a dispozice, tak na okolní lokalitu komplexně. A být u toho realističtí.

Daný prostor se nám totiž zprvu nezdál pro jakékoli bydlení přívětivý. Okolí je spíše průmyslové, odloučené. Do centra je pěšky daleko a trasa plná překážek (frekventované silnice, trati, mostu) k procházce ani nevybízí. Nelze dojít do parku, ani na jiné místo s veřejnou funkcí, či občanskou vybaveností - kde si nakoupit, kam vyrazit, kde relaxovat.

Zcela upřímně jsme si přiznali - kdo by tu chtěl bydlet? Aby zde mohl vzniknout komfortní prostor pro život se současnými standardy, je nutné tak podstatné nedostatky lokality do projektu zahrnout a pojmout rezidenci jako jeden plnohodnotný celek.

Napadlo nás tedy přivést absentující život sem a zasadit ho přímo do srdce rozlehlého pozemku. Kolem něj nechat vyrůst bytové jednotky, připomínající soubor malých domků. Vyladit vegetační a funkční symbiózu do zeleného, dýchajícího celku. Zařadit společné i soukromé prostory, základní i nadstandardní vybavenost a vše lehce propojit. Vybudovat samostatný funkční celek, takové implikované město s vlastní životaschopností.

Technická část byla složitá, terén má nejen výrazná morfologická specifika a členitý povrch, území je také součástí bývalé těžební oblasti a je poddolované. Kutací jámy v hloubce komplikovaly projektování podzemních částí domu - garáží a sklepních prostor. Současně na povrchu je území pokryto množstvím sítí a tak bylo nutné vedení VVN přeložit. Vše se však nakonec podařilo vymyslet a prostor pro stavbu vhodně připravit.

Zadání mělo vizi otevřeného, zeleného prostoru se společnými zónami pro relax. Území je tudíž plné vegetace, vzdušné a prostupné. Skládá se z hlavní budovy kruhového tvaru, třech samostatných bytových domů a vše prostupující rozlehlou zahradou.

Hlavní budovu jsme do kruhu tvarovali ze dvou důvodů. Jednak tím kopíruje původní plochu s fotbalovým hřištěm, na které vzniká, a zapadá do výrazného terénního zlomu. Zároveň svým tvarem vytváří pomyslně svébytné území s plnohodnotným vnitřním fungováním.

Prstencová budova spojuje komerční zónu v přízemí a obytné prostory ve vyšších patrech. Srdcem je nádvoří s komfortním vybavením, pokrývajícím veškeré potřeby obyvatel - zahrnuje obchůdky, kavárnu, restauraci, posilovnu, společenské prostory apod.

Koncepce kruhového uspořádání domu je velmi specifická. Jde o soubor bytových jednotek, působících v celku i samostatně. Separaci tvoří především přístup skrze dvanáct samostatných schodišťových jader (středová chodba by bránila oslunění bytů). Byty svou dispozicí prostupují celou hloubkou domu mezi vnější a vnitřní fasádou, každý je tak krásně vzdušný a prosluněný. Hmota stavby navíc stoupá spolu s terénem a byty za sluncem ještě natáčí.

Ložnice jsou orientovány na východ a ráno tak zachytávají paprsky vycházejícího slunce, prostory obývacích pokojů s kuchyněmi se naopak zalévají sluncem odpoledním. Orientace bytů je centralizována na nádvoří a soustřeďuje pozornost ke všemu dění.

Skladba bytů je v širokém rozsahu dispozic a standardů výbavy. Od garsonier v prvním patře se jednotky s každým patrem dispozičně zvětšují až po 4kk. Krajní byty o velikosti 5kk mají navíc vlastní terasu s vířivkou. Střešní byt je největší jednotkou budovy s benefity jako je vířivka, vegetační terasa, plně provzdušněná a prosluněná čtyřstranná orientace a výhled.

Ve své nejnižší části je prstenec budovy spojen pouze nadzemně a přístupná terasa zde nabízí jeden z nejkrásnějších výhledů na Vítkovice. Místo připomíná most a prostor pod ním je průchodem, kde se propojují obě polarity Ostravských zahrad - vnitřní integrovaný život kruhového domu a vně otevřené zelené prostory mezi třemi samostojnými domy.

Tři separátní bytové domy vně kruhu jsou konstrukčně řešeny střídáním prolamovaných trojúhelníků. Byty jsou zde rafinovaně orientovány na východ či západ a tedy prosluněné. Celkový vzhled areálu je i díky tvarové jednoduchosti a návaznosti domů velmi součinný.

Oba „světy“ - vnější i vnitřní, fungují samostatně i ve vzájemném propojení. V zahradě jsou relaxační místa s lehátky, altánky, vodní plochou, grilovací zónou, ale i skrytá zákoutí. Zelené jsou i domy - střechy i terasy budov jsou vegetační, byty jsou zelení přímo obaleny. Na nádvoří kruhové budovy je i kruhový parčík s vodním brouzdalištěm, molem a odpočívárnou. Na všech zahradních úpravách jsme spolupracovali s Atelierem Flera.

Prostor v jednom cípu pozemku vlastní město a zamýšlí zde společné hřiště či sportoviště. Mělo by být přístupné jak rezidentům Ostravských zahrad, tak i lidem ze sousední čtvrti. V blízkosti vzniká také multifunkční dům Kvartet s širokou nabídkou kulturního vyžití.

Celková rozloha areálu je 40 Ha, s kapacitou 500 bytů a 750 parkovacích míst. Skládá se ze třech bytových domů a kruhové stavby v kombinaci obytné a komerční funkce. Byty mezi 1kk a 5kk zasahují celou hloubku domu, i přes začlenění do kruhové stavby mají všechny byty kolmé příčky a klasické pravoúhlé parametry. V závislosti na své dispozici mají některé vlastní wellness, vegetační terasu, odstupňovaný výhled na ostravské Vítkovice. Komplex na svých rozlehlých zelených prostorách nabízí rezidentům klid a odpočinek, komfortní bydlení a zajištění veřejných služeb. Má poskytovat pocit soukromí a bezpečí, nikoli však separaci. Je také přístupný zvnějšku a naplňuje poloveřejnou funkci.

bottom of page