top of page

BYTOVÝ DŮM VÍTKOVICE

Ostrava, Česká republika
BYTOVÝ DŮM
Ing. arch. Andrea Jašková
2021

Příběh domu ve Vítkovické oblasti Ostravy je ukotven v náhodném setkání, navázání přátelské komunikace, vzájemných sympatiích a následné důvěře v dobrý úmysl investorů.

Původně bytový dům s dlouhou historií je součástí novější blokové zástavby a má sloužit jako administrativní budova s vlastními apartmány. Připojení moderního coworkingového centra ve vnitrobloku celý objekt směřuje k propojování soudobě smýšlejících firem.

Budova s kancelářemi si po respektující rekonstrukci zachovává svůj specifický charakter, byty jsou umístěny minimalistické nástavbě. Vzdušná dvorní vestavba se srdcem v podobě živého, zeleného atria ve svém středu nabízí navíc sportovně-relaxačním vyžití na zelené pochozí střeše.

Původní zdobnost v kombinaci s minimalismem současnosti tvoří nečekaně působivou symbiózu, podtrhující tvář města napříč časem. Kontrastní setkání starého a nového přináší objektu lehkost a dynamiku, hladce vplouvá do prostředí a může přispívat ke komplexnímu, vědomému urbanismu.

Investoři cítili, že by si lokalita okolo Divadla Mír, které se v Ostravě těší oblíbenosti, zasloužila pozvednout atmosféru. S tímto záměrem zde koupili původní bytový dům a zadali nám vytvořit studii k jeho rekonstrukci. Jeho nová podoba může nenásilně spustit kultivaci blízkého okolí.

Než k tomu došlo, dlouho kolem objektu jen chodili a stále více se nechávali budovou fascinovat. Jeho koupě pak byla v podstatě náhodou. Dům tehdy obývala poslední obyvatelka, majitelka, se kterou se investoři při svých častých obchůzkách kolem domu seznámili a postupně se společnou řečí dobrali k tomu, že jim dům pro jeho záchranu k odkoupení ponechá.

I dále byl příběh velmi lidský a otevřený - po koupi domu uspořádali investoři ve dvoře společné grilování pro své známé, potenciální spoluvlastníky kanceláří a další lidi, kteří by dle nich měli v blízkosti projektu existovat. Proběhla zde též prezentace projektu širší skupině veřejnosti. Pak už následovala setkání s naším studiem nad konkrétním plánem.

Cílem měla být citlivá rekonstrukce, která dům z jeho tehdejšího, bídného stavu posune do podoby, vhodné ke kombinaci administrativních i bytových prostor pod jednou střechou. Protože k domu náležel i dvůr ve vnitrobloku s nevyužívanou dvoupodlažní dílnou, byl do rekonstrukce zahrnut také. Novou náplní této části měl být prostor k pronájmu, především pro coworking.

Navrhli jsme tedy rekonstrukci objektu, vnímavou k jeho původnímu výrazu a zajímavé atmosféře, kterou vyzařoval. Dům jsme v podstatě pouze opravili a zachovali mu tím jeho původní, přirozený charakter. Ten k němu zkrátka patří. Záleželo nám na tom, abychom zachovali jeho atmosféru, zdobení na fasádách, a také barevnost, kde to šlo. Klasicistní duch/podoba byla výrazná také v interiéru činžovního domu, proto jsme dbali na to, aby byl autenticitě ponechán plný prostor.

Původní barevné řešení jsme s přesností nedokázali dekódovat, přibližně šlo o žluté až oranžové odstíny. Nyní jsme fasádu ladili do šedých tónů s bílým základem a výraznými prvky v tmavší antracitové barvě. Jednak s ohledem k výrazné barevnosti sousedících objektů, ale i v přilnutí k současnému urbanistickému trendu a rovněž aby původní zdobné prvky, které si zaslouží pozornost, skutečně vynikly. Fasáda směrem do ulice z těchto důvodů není zateplena.

Střešní rovinu jsme navýšili oproti původní o dva metry nad stávající římsu a pojali ji už jen v decentním, jednolitém plechu antracitového odstínu. Stávající podoba domu s historickou fasádou je tak zachována, doplněna o velmi nenápadnou nástavbu v soudobém duchu.

Vnitřní prostory domu jsme zachovali převážně ve stejném členění, s původními dispozicemi. Užitná plocha budovy celkově je 1000m2, disponuje třemi patry pro kanceláře s orientací do ulice i do dvora, a střešní přístavbou, určenou pro apartmánové byty, náležící firmě. Klasicistní duch byl znatelný i uvnitř domu, proto jsme se veškeré výrazové prvky snažili zachovat i zde.

Ve vnitrobloku jsme namísto rekonstrukce dvoupodlažní budovy s dílnami navrhli její demolici a místo ní novou, svěží stavbu. Ta pokrývá celou plochu dvora, využili jsme proto veškerých obvodových konstrukcí domů okolo a obestavěli jej s takto plnou oporou. Vnitřní situace vestavby měla sloužit jako volný prostor ke společnému setkávání, coworkingu, ale i náplni volného času mezi schůzemi, či po práci.

Dispozice proto počítá s několika samostatnými kancelářemi, ale i otevřenými, sdílenými prostory, dvěma zasedacími místnostmi, a malou kavárnou. Řešení jsme v návrhu měli více, ale toto se nám líbilo nejvíce. V původní vizi měl objekt prostorné, kruhové vnitřní atrium s volným stropním otvorem, kopírujícím tvar zelené zahrady v atriu - to jsme navrhli ponechat otevřené, jako takový dvůr ve dvoře, investor však požádal o celkové zastřešení a uzavření prostoru.

Proměnili jsme tedy otevřené atrium spolu s vodním prvkem ve vnitřní zahradu, kde se stává přirozenou součástí malé kavárny a společného pracovního prostoru. Zeleň je hojně zastoupena i na zelené střeše objektu, kde vznikla pobytová terasa. Na ní jsme rozprostřeli odpočinkovou zónu, kombinující mini wellness a saunu s malým sportovištěm pro všechny, kteří zde pracují, a mohou zde svůj volný čas naplno využít.

bottom of page