top of page

BYTOVÝ DŮM VE SVAHU

Ostrava, Česká republika
BYTOVÝ DŮM
Ing. arch. Andrea Jašková, [Projektstudio]
2020

Projekt, kterému přezdíváme „Dům ve svahu“, hovoří jasně za svůj výrazný estetický benefit i stavební výzvu zároveň. Objekt v Bronzové ulici měl vzniknout jako bytový dům s hodnotou bydlení v žádané lokalitě, v blízkosti centra Ostravy, přesto však v klidné části. Kousek od fotbalového hřiště, v odstupném nadhledu nad ním, zároveň v záři jeho reflektorů.

Zadání investora bylo lehce atypické, ale nám se zalíbilo. Objekt měl totiž nabízet bydlení s plným komfortem služeb hotelu, s veškerým servisem a pod záštitou - zároveň však mělo jít o čistě soukromé bydlení v osobním vlastnictví. S takovým typem servisu se pojil předpoklad vzniku prostoru také pro příslušné služby a poloveřejná místa k užívání.

Sestavou čtyř výšek se společnou základnou tvoříme novou podobu budovy, odkazující k dobové architektuře. Prvky funkcionalismu se opakují jak v promlouvajícím vnějším výrazu, tak v tichých interiérech, ať už tvarováním, či transparentními plochami. Zároveň dům počítá s otevřenými výhledy ve čtyřech plánech - přes zeleň na město a za ním opět přes zeleň na hory.

Zvýšenou pozornost jsme v domě takového typu měli věnovat především komfortu rezidentů i z hlediska samotného užívání domu, potažmo bytu. A tak každá jednotka poměrně velkoryse zaujímá celé dané patro domu. Maximální soukromí vlastního patra a výhledy do všech stran evokují bydlení v rodinném domku. Komplex čtyř věží bytového domu tak metaforicky zastupují čtyři vertikální ulice rodinných domků.

Druhou z priorit investora bylo postavit dům, dostatečně oceňující krásné výhledy, jež pozemek nabízí. Město je tu totiž jako na dlani, spolu s dramatickým horizontem Beskyd v pozadí. Vše jsme se proto pokusili přizpůsobit kontaktu s nimi a byty dimenzovali co možná nejvíce panoramaticky.

Sami jsme viděli neméně významnou prioritu v navázání na výraz prvorepublikové zástavby v bezprostředním okolí. V minimalistické, soudobé formě jsme sem pro návaznost chtěli přenést volnou inspiraci těmito vilami na území Slezské Ostravy. Typicky funkcionalistické tvary jsme užili markantně, zaoblená nároží domů i s okny kromě dobové citace celý objem změkčují a navozují dojem kontinuálního prostoru. Celoprosklené fasády mimo jiné otevírají výsostný výhled.

V přízemí jsme pracovali s obloukovými okny, jednoduše vsazenými do fasády, která evokují městská loubí. V jejich skrytu se nachází též kavárna s venkovním posezením, odkud je díky umístění opět krásný výhled na město. Místo by mělo sloužit nejen rezidentům, ale i veřejnosti.

Terasy bytových jednotek záměrně střídají orientaci tak, aby vzájemně nekolidovaly, aby svůj komfort a soukromí rezidenti cítili v maximu také ve vnějším prostoru svého bytu. Zkrátka jsme nechtěli dopustit, aby výhled zahrnoval také balkon sousedů. Hmota domu v samém vrcholu ustupuje, nejvyšší byty jsou tedy menší, obtékané prostornou terasou, tvořící ochoz kolem dokola.

V interiérech, především v obývacích částech, jsme upřednostňovali opět ony skvostné výhledy. I zde jsme pokračovali v zaobleném tvarování nároží, obloukových oknech a decentní citací designu první republiky.

Nad dispozicemi vnitřních prostor se s investory vedly diskuze, z nichž vyplynula finální podoba skrz celé patro. Byty zahrnují vstupní halu, technickou místnost, koupelnu s vanou i sprchou, dva pokoje, ložnici s vlastní šatnou a otevřené obývací prostory s kuchyní, panoramatickými okny a vstupem na terasu. Principiálně jde o 4+KK, velikosti 150 m², horní byty jsou pak kolem 80 m².

Celkově jde o deset bytů, s nejnižším patrem využitým kromě kavárny také pro servis - kolárnu, pracovnu správce budovy, kanceláře. Okolí budov, travnatou plochu ve svahu, jsme chtěli přetransformovat v příjemnou soukromou zahradu s intenzivní zelení i vodní plochou a prostornou terasou. Navazuje na objekt a vybízí k využívání rezidenty.

Do přízemních bytů vede soukromý vstup přímo ze zahrady, vyšší patra jsou přístupná po schodišti. Dvě nejvyšší budovy v horní části pozemku jsou spojeny schodišťovým jádrem s výtahem, ten vede až do podzemních garáží. Zbylým dvěma věžím náleží příjezd po rampě a zpola kryté parkování ve svahu, pod základy jedné z nich.

Svažitý terén pozemku sice skvěle nahrával nastavení domů vůči výhledům a pohybu slunce po obloze, dopravní řešení v něm ale bylo velice složité. Právě příjezdovou rampu pro spodní dvě věže domu jsme propočítávali na několikrát, aby se auto opravdu mohlo vytočit a pohodlně vyjet.

Územní plán byl velmi nesmlouvavý. Určoval výškové omezení staveb i odstupu na pozemku. Snažili jsme se tedy vejít do přísných limitů, které svým způsobem spoluutvářely charakter stavby. Donutilo nás to také zredukovat objem. Pozemek má téměř 2000 m², z čehož jsme mohli zastavět jen polovinu. Částečně proto tvoří objekt jedna společná základna domu, spojená do pocitu kompaktnosti, která se rozchází směrem vzhůru. Vizuálně jde spíše o komplex čtyř obytných věží.

bottom of page