top of page

BYTOVÝ DŮM U PARKU

Ostrava, Česká republika

Andrea Jašková, Jakub Žák

BYTOVÝ DŮM

2021

Bytový dům je umístěný v centru města, v jeho klidné části v blízkosti parku a řeky. Základním východiskem pro návrh byla poloha v dané lokalitě. Každý byt musí mít výhled do parku a pak se také musí stát součástí zahrady a bytu. Pozemek se tedy stává jakýmsi zeleným zálivem, parková zeleň přetéká do pozemku, který je osázen stromy, trvalkovými záhony a travinami, s kamennými a mlatovými cestičkami. Po fasádách se pne ovíjivá zeleň a domy se stávají součástí parku.

Jednotlivé hmoty domů se odvíjí jako šroubovice DNA. Každé patro tvoří jeden byt. Dům je sestaven z jednotlivých podlaží, které rotují kolem středové osy a vytváří tak šroubovicový efekt. Jsou proskleny do všech světových stran a podél celé fasády lemovány různě širokými terasami. Principiálně jsou to jednotlivé rodinné domy umístěny na sobě, avšak do souboru bytového komplexu v centru města.

bottom of page