top of page

Téma: Navrhování aneb rozjímání o umění

Architektura a umění mají v kontextu veřejného prostoru a městského života zajímavý vztah. Zde je několik myšlenek ohledně toho, jak se architektura a umění mohou vzájemně interagovat.


Práce architekta zahrnuje nejen navrhování budov, ale i analýzu celého území a jeho vztahu k okolí. Architekti se snaží řešit problémy, které mohou ovlivnit kvalitu života.


Autor: Štěpán SmolkaStejně jako básník píše z místa, které ho emocionálně ovlivnilo a přináší určitý pocit do svých veršů, tak by i architekt měl vnímat místo, kde plánuje postavit dům, park nebo jinou strukturu, jako zdroj inspirace.

Steven Hall ve své přednášce otevřel krásné TÉMA. Nejen o budově samotné, ale o širším okolí vztahujícímu se k místu. Kde přistupující k danému objektu vnímá každý krok. Kde je cesta například tvořená kamením, nebo mlatem. Architekt pracuje s materiály, aby obyvatelé a příchozí vnímali textury a zvuky, včetně šustění listí a šumění protékající řeky. Vše co se děje kolem dotváří celkové genius loci.


Spolupráce mezi architekty a umělci, jako jsou sochaři a malíři, hraje klíčovou roli v tvorbě veřejných prostorů. Tyto různé umělecké profese se spojují do jednoho celku, který vytváří místo, jenž probouzí emoce a zážitky. Společně mohou architektura a umění vytvářet prostředí, které propojuje lidi ve prospěch krásného a funkčního veřejného prostoru.


Umění ve veřejném prostoru může vyvolat debaty a otázky v dané komunitě. To může oživit veřejný dialog a povzbudit lidi, aby se zajímali o své město a jeho prostředí. Historicky bylo umění ve veřejném prostoru často spojováno s ideologií a financováno státem. Co dnes?


Krátkodobé instalace ve veřejném prostoru mohou ukázat lidem, že změna nemusí být vždy negativní. Naopak, mohou ukázat, že i krátkodobé a dočasné změny mohou přinést nové perspektivy a řešení problémů, které lidé často přehlížejí.


Umění v ulicích, včetně soch, přináší do veřejného prostoru jiný rozměr. Tyto umělecké prvky mohou být interaktivní, umožňující lidem lézt na ně, otáčet je nebo reagovat na okolní prostředí. Tím se stávají součástí života ve městě a mohou přispět k obohacení městského prostoru.


Street art a graffiti jsou zajímavou formou umění ve veřejném prostoru. Mohou být vnímány jako parazit na fasádách a plotech domů, kterými se vyjadřují umělci a komunikují s okolím. Tyto neoficiální díla umění často přinášejí nový estetický rozměr a energii do městského prostředí.


Rozhodněte sami, zda je to dobře či ne?

13 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page