top of page

Téma: Inženýring aneb lhůty úřadů


Co je Pandořinou skříňkou a postrachem všech projektantů a architektů?


Je to inženýrská činnost ve výstavbě, neboli zkráceně inženýring, který spočívá v komunikaci s dotčenými orgány a ostatními účastníky řízení, zajištění všech různých povolení k tomu, abyste mohli vůbec podat projektovou dokumentaci ke schválení na stavební úřad.


Autor: Jakub ŽákCo vše je potřeba na takový jednoduchý přízemní rodinný dům, podsklepený, vytápěný tepelným čerpadlem země-voda a napojený na domovní čistírnu odpadních vod?


Pouhých 17 stanovisek!


K tomu si ještě připočítejte souhlasy 27 sousedů a 17 vyjádření o existenci sítí.


Obligátní souhlasy správců technické infrastruktury musíte mít i v případě, že využíváte stávající přípojky a nic na nich neměníte, leč kopete v ochranném pásmu sítí kvůli realizaci oplocení, zpevněných ploch a přeložky optických kabelů. Souhlas správce kanalizace potřebujete i když je kapacita obecní kanalizace vyčerpána a napojit se na ni Vám nepovolí.


Pokud máte součástí RD domovní čistírnu odpadních vod (dČOV) a vrty pro TČ, potřebujete ke každému samostatný souhlas vodoprávního úřadu - ten si vyžádá dalších 20 vyjádření, včetně souhlasu příslušného povodí. Patová situace nastává v momentě, kdy povodí nesouhlasí s realizací čistírny a doporučí Vám napojit se na obecní kanalizaci. Obec Vás nenapojí z důvodu plné kapacity obecní kanalizace a žádají realizaci domovní čistírny po dobu, než kapacitu navýší.


Jak z toho ven?


Povolením dČOV jako dočasné stavby. Ekonomický nesmysl, ale chcete bydlet, tak do toho jdete. Doplňování podkladů je nekonečné. Jednou jsou na plné moci uvedeny 3 osoby a smí Vás zastupovat jen jedna osoba, pošlete novou plnou moc. Pak zjistíte, že se změnil majitel parcely na druhé straně kolonie, potřebujete jeho souhlas s tím, že si chcete o 500m dál postavit domovní čistírnu…

Dále se vyjadřuje Ministerstvo obrany (blízkost letiště), Báňský úřad (vrty TČ), hygiena, odbor životního prostředí na Magistrátu i v příslušné městské části, policie k napojení na komunikaci, železnice z důvodu blízkosti dráhy, potřebujete potvrzení souladu s územním plánem a pražskými stavebními předpisy, potvrzení o zaplacení poplatku a souhlas s odnětím zastavěné a zpevněné plochy ze zemědělského půdního fondu.


A co sousedé?


O souhlasech sousedů jsme se rozepsali v jiném příspěvku. Pokud zvolíte cestu povolení stavby zjednodušeným řízením - tzv. Společným oznámením, (územní souhlas a ohlášení stavby), potřebujete souhlasy všech přímých sousedů. Výhodou je mnohem kratší doba vyřízení povolení - cca 14 dní oproti standardním dvěma měsícům.


Extrémní počet sousedů je v tomto případě daný sousedstvím s místní komunikací spoluvlastněnou 27 vlastníky (skupina parcel na okraji obce), kteří sice mají zvoleného společného zmocněnce, určeného rozhodovat za všechny spoluvlastníky ve věci povolování staveb na jednotlivých parcelách. Nicméně parcely se prodávají a vlastnící se mění, tudíž od těch, kteří ve smlouvě v době uzavření nefigurují potřebujete souhlas zvlášť.


Podobná situace nastává, sousedíte-li s bytovým domem s 23 jednotkami. Stačí 1 chybějící souhlas a na společné oznámení můžete zapomenout a podat standardní žádost o Společní řízení DÚR + DSP.

Pokud nemáte v pořádku žádost o povolení stavby nebo Vám nějaká stanoviska chybějí z důvodu nedorozumění nebo nepochopení požadavků referenta stavebního úřadu, lhůta se prodlužuje, dokud nedoplníte chybějící podklady. To se pak dozvíte, že k napojení pozemku na místní komunikaci nemáte doložit závazné stanovisko, ale rozhodnutí - prakticky to samé, odbor dopravy dokumentaci prozkoumal a souhlasí, jen jste zažádali o papír s jiným názvem. Úřednický Absurdistán.


Musíte se obrnit trpělivostí, vypsat 30 žádostí, napsat desítky mailů, protelefonovat hodiny a hodiny vysvětlováním a urgencí nečinných úřadů. A pak jednou nastane ten krásný den, kdy máte všechna potřebná stanoviska, stavební úřad má konečně všechny vyžádané podklady a pokud zrovna nebude mít úředník dovolenou, nebo plný stůl jiných žádostí, dočkáte se vydání stavebního povolení a pak, tomu věřte, lítají špunty od šampaňského.

20 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page