top of page

PROČ NEMŮŽEME GARANTOVAT CENU REALIZACE

Aktualizováno: 29. 5.

Tento týden se ponoříme do nitra procesu, ve kterém se bije most mezi sny a realitou ve stavebnictví. Posaďte se pohodlně, jelikož se věnujeme důležité tématice rozpočtů a cenových odhadů projektů. Uvědomujeme si, že otázka nákladů je klíčová pro každého investora a tak přinášíme transparentní pohled na to, proč nemůže být cena realizace pevně stanovena předem. Od rozdílů mezi navrhováním a dodávkou, přes specifika výběru materiálů, až po dynamiku trhu – vše má dopad na finální cenu projektu. Pojďme společně objevit, proč je proces ocenění tak složitý a jak můžeme navigovat rozpory mezi představami a rozpočtem.


PROČ NEMŮŽEME GARANTOVAT CENU REALIZACE
Téma: cena realizace


NEPRODÁVÁME PRODUKT, ALE VIZI

narozdíl od dodavatele určitého produktu, který vytvoří projekt s konkrétními výrobky

my připravujeme pouze projekt - schéma, vizi, plán cesty

dodavatel je nám předem neznámý

nenavrhujeme konkrétní produkty, ale pouze typologii 

navrhneme referenční produkt, který může mít mnoho alternativ

vizuální styl, kterého lze docílit použitím různých materiálů různých dodavatelů

dodavatel se většinou tendruje až po dokončení projektu 

projekt slouží jako podklad pro vytváření alternativních nabídek různých dodavatelů

ceny jednotlivých dodavatelů se dle naší zkušenosti liší klidně i 5-ti násobně, na základě totožné poptávky


ORIENTAČNÍ ODHAD NÁKLADŮ

začínáme s čistým papírem, dimenzujeme stavbu tak, aby se vešla mezi mantinely klientova zadání a rozpočtu

pokud si klient objedná orientační odhad nákladů, zpracovává se až na podkladu dokončeného návrhu

navíc má jen informativní funkci, podrobnost zpracování návrhu není dostatečná pro přesnější nacenění

zpracovatel odhadu nákladů pracuje s tabulkovými hodnotami cen

nedokážeme reflektovat aktuální situaci na trhu práce, jestli má potenciální dodavatel hodně nebo málo zakázek

snížení ceny stavby se dá následně provést snížením standardu, případně redukcí stavebního programu

problém je, že je často v rozporu zadání klienta s jeho rozpočtem   


DO KONEČNÉ CENY VSTUPUJE SPOUSTA FAKTORŮ

neprosazujeme žádného konkrétního dodavatele

vytváříme z našeho pohledu nejlepší možné řešení vzhledem k:

  • zadání investora

  • podmínkám území, stavby

  • konstrukčním možnostem

  • účelnosti, funkčnosti, flexibilitě

  • hrubé ekonomické představě klienta, která se často vzdaluje jeho zadání

  • příliš mnoho požadavků na příliš malý budget

aneb k cíli lze dojít mnoha cestamiZÁVĚREM

architektonická studie formuluje vizi investora

a slouží jako podklad pro orientační rozpočet

dokumentace pro stavební povolení je zejména podkladem pro získání povolení pro realizaci stavby a na základě ní je možné rozpočet zpřesnit

k detailnímu rozpočtu však slouží prováděcí dokumentace, kde jsou již dokumentovány konkrétní prvky a na jejimž základě lze stanovit již poměrně přesnou cenu stavby

poslední fází je pak výběr dodavatele, kdy se jednotlivé nabídky různých dodavatelů mohou lišit a ty jsou pak nejpřesnějším podkladem pro určení konečného rozpočtu stavby

29 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page