Parkovací dům v Ostravě

Navrhli jsme parkoviště, které se vine po rampě kolem vnitřního atria. To přináší světlo a vzduch. Principem je co nejvíce volná a otevřená dispozice. Důraz je kladen na komfort uživatele, přehlednost i ekonomičnost projektu.

Status

Klient

Rok

Spolupráce

Projekt

Město Ostrava

2019

David Kotek / PROJEKTSTUDIO

1. místo!

Zvítězili jsme v soutěži mezi 42 účastníky.

Ekologie řešení spočívá v naprostém minimalizování nutných konstrukcí. Dům prakticky nemá fasádu. Osvětlení a větrání je přirozené. Každá plocha, která není využita na provoz parkování je ozeleněná. V podzemí je velká retenční nádrž na dešťovou vodu.

Dlouhá rampa, vinoucí se kolem centrálního atria umožňuje velmi efektivní parkování. Rozevlátá hmota domu reaguje na dynamiku dopravy i na nesourodé okolí a vyvažuje tak nečitelnou uliční čáru.

Prostor pro lidi

 

Mysleli jsme nejen na komfort uživatelů při parkování, ale také na celkový dojem z objektu. Chtěli jsme navrhnout dům, který je plnohodnotným veřejným prostorem, nejen obálkou pro uskladnění aut. Do parteru neklademe žádné bariéry, dům je zcela průchozí. Pod vykonzolovanou střechou jsou obchůdky, kavárna, pekárna, novinový stánek. Mysleli jsme i na ty, kteří zde bydlí. Parkovací dům jsme přisunuli maximální k hlavní třídě a lidem v bytovce navrhli před okny park.

Ekologické a flexibilní řešení

Objekt parkingu využívá terénní zlom a velká část parkování je umístěna v polozapuštěném suterénu s přirozeným větráním. V patě atria je zde umístěna retenční nádrž pro jímání dešťové vody, která je použita pro závlahu a spolu s navrženou zelení zlepšuje mikroklima v objektu. 

Celková koncepce domu redukuje provozní náklady. Je přirozeně větraná, osluněná, umožňuje velmi snadnou orientaci pro návštěvníky. Fasády domu jsou potaženy nerezovou sítí, což dává vyniknout koncepci domu a zároveň snižuje náklady na pohledové konstrukce.

Objekt je možné dle potřeby doplnit komerční funkcí v podobě vložených boxů, případně prosklením částí fasád. Cykloboxy v parteru navazují na plánovanou cyklostezku a jsou umístěny s ohledem na přístup k institucím. Zázemí parkovacího domu s platebními automaty a službami je zamýšleno v návaznosti na krytý předprostor s kavárnami a obchůdky.