top of page

SPOLEČENSKÉ CENTRUM VELKÁ POLOM

Velká Polom, Česká republika

Andrea Jašková

REKONSTRUKCE

2017

Obec vlastní nedaleko svého centra areál, který již dosloužil svému původnímu účelu. Tak vzniklo zadání pro nové společenské a komunitní centrum obce. Návrh využívá stávající budovy, které rekonstruuje a vhodně doplňuje o novou budovu, takže celý areál uzavírá do jednoho celku a vytváří centrální dvůr, který je místem setkávání a konání nejrůznějších akcí. Všechny budovy jsou propojené venkovním krytým ochozem a je možné je obejít suchou nohou.

Předchozí projekt
Další projekt
bottom of page